Announcements

Problem 20 pazartesi saat 15.20 ye kadar teslim edilecektir. Ekstra lab olarak deerlendirmeye al覺nacakt覺r. Ayr覺ca,b 覺kk覺nda belirtilen Bode plot diagramlar覺n覺 kodu ile birlikte word dosyas覺 haz覺rlayarak mece388lab@gmail.com a gönderin.

Problem 21-22-23 ise rapor al覺p kat覺lamayan arkadalar için gelmedikleri haftaya say覺lacakt覺r.(1 Hafta) Dierleri için çal覺ma sorusu olarak verilmitir.

!!!!!!!!!!  Bu hafta (17-18 May覺s) yap覺lacak olan Problem 19- Problem 20 için Bode diagramlar覺 çizilecektir. Lab 9 dosyas覺nda magnitude ve phase diagramlar覺 için grafik konulmutur.Bu yüzden soru ka覺d覺n覺 ç覺kt覺 alarak geliniz. Ç覺kt覺 olmadan laba gelenler al覺nmayacakt覺r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

HW: Problem 18 10.05.2018 saat 15.10 a kadar  teslim edilecektir. Bu hafta da  lab yap覺lmayacakt覺r.

Problem 16 part c 'closed loop poles' bulma k覺sm覺 ödev ile birlikte teslim edilecek olup ayr覺 bir ka覺da yaz覺l覺p getirelecektir.

 HW: Problem 17  03.05.2018 saat 11.10 a kadar teslim edilecektir.  Daha önce belirtilen formatta teslim edilecektir.

Problem 14 ödev olarak, 08.04.2018  pazar günü saat 10.00 a kadar  yap覺l覺p gönderilecektir. Matematiksel ilemler de word dosyas覺 olarak yaz覺lacakt覺r. Simulink dosyas覺 ise daha önce belirttiim formatta gönderilecektir. mece388lab@gmail.com adresine gönderilecektir.Eer elden teslim yapmak isteyenler yar覺n (06.04.2018) saat 17.00 kadar getirebilir . Elden teslimde el yaz覺m覺 kabul edilecektir. Mail yolu ile gönderilen ödevlerde kabul edilmeyecektir.